Nemo komt op voor de belangen van wandelaars via het Steunpunt Voetpaden. Het belang van de wandelaar is dat voetpaden behouden blijven en toegankelijker worden
Waarom??? 

Voetpaden horen bij het landschap 
Als kerkepad, jaagpad, vrijerslaantje, dodenpad of hessenweg vertelt het pad de geschiedenis van het landschap en de mensen die er liepen. Onverharde paden zijn een schakel tussen mens en natuur. Voor planten en dieren zijn de paden met bermen, houtwallen en singels nodig als verblijf- en vluchtplaats. Wandelen en natuurbeheer gaan goed samen.
Nemo zoekt vooral de 'gewone' paden door akkers en weilanden, op dijken en kaden en in stadsranden dichtbij huis.

Wandelen om paden open te houden 
Tijdens wandelingen merk je dat steeds meer voetpaden afgesloten, opgeheven of geasfalteerd worden. Als recreant is de wandelaar welkom op uitgezette routes, maar als vrije wandelaar wordt hij vaak verjaagd door boze eigenaren, verbodsbordjes en snelverkeer. Eenvoudige voorzieningen als overstapjes en bruggetjes ontbreken meestal. Nederland wordt behekt. Langs prikkeldraad en schrikdraad zoekt de wandelaar zijn weg.
Nemo zoekt openingen waar anderen omlopen.

Wandelen en politiek 
In de wandelgangen van de politiek komen de belangen van de wandelaar niet tot hun recht. Het grootschalige toerisme krijgt voorrang. Bestaande wetten beschermen niet de kwetsbare onverharde paden en de toegankelijkheid van het landelijk gebied. Vooral regionale overheden moeten meer aandacht besteden aan voetpaden en de belangen van wandelaars.
Nemo wandelt niet alleen, maar probeert ook politiek voet aan de grond te krijgen.

Er zijn veel ontwikkelingen waarbij de belangen van wandelaars in het geding zijn, bijv. landinrichtingsprojecten, de aanleg van nieuwe natuur, ecologisch beheer van oevers. Daar moet de wandelaar wel van kunnen profiteren.
Nieuwe initiatieven om voetpaden uit te breiden (Groene Netwerk, diverse WCL's, Zieuwent) verdienen navolging elders. Steeds meer zijn overheden bereid verliezen aan natuur te compenseren. En ook boeren doen meer aan natuurbeheer en openstelling van paden.

Maar wandelaars worden ook geconfronteerd met knelpunten. Bij het wandelen blijkt dat steeds meer voetpaden afgesloten, opgeheven of geasfalteerd worden. Eenvoudige voorzieningen als overstapjes en bruggetjes ontbreken. Verbodsbordjes, snelverkeer, spoorlijnen en verstedelijking blokkeren het pad van de wandelaar. De Wegenwet functioneert slecht als het gaat om de juridische bescherming van voetpaden. In streekplannen en bestemmingsplannen kom je weinig voetpaden tegen. 


- Doorgeven van knelpunten.
- U opgeven als informant of contactpersoon
- Actief worden als vrijwilliger

 klik hier voor de
 Campagne voor een nieuwe wandelwet en het recht van overpad
"Negeer onterechte verbodsbordjes en hekken!"

en klik hier voor reacties & discussie

* ACTIES VOOR HET BEHOUD VAN VOETPADEN
Nemo komt sinds 1988 op voor de belangen van wandelaars via het Steunpunt Voetpaden, organiseert actiewandelingen en voert een campagne voor een betere Wegenwet.
KLIK HIER voor meer informatie en verslag van avond/nachtwandeling tegen de A6/A9 24 juni 2006
KLIK HIER VOOR: Acties tegen de Westrandweg en het behoud van Oud OSDORP 3 juni 2007 (Rouwtocht voor Oud Osdorp)
KLIK HIER voor
Amsterdam Walkabout 23 september 2007 Wandeltheater "DE NIEUWE GIJSBRECHT" Droomwandeling naar de Droomtijd van Amsterdam - Opening Amsterdams Hoofdnet
KLIK HIER voor: AMSTERDAM WALKABOUT 2008 21 september: Autovrije Dag en feest 20 jarig bestaan van Nemo

klik hier voor het verslag van de 1e aktiewandeling van 4 oktober 2004 langs het Alkmaarder Meer
klik hier voor video-opname van Tweevandaag over de 1e aktiewandeling (linker kolom 'uitzendingen': ga naar 5 oktober 2004)
klik hier voor het verslag van de 2e aktiewandeling van 29 oktober 2004 in de Bovenkerker Polder
klik hier
voor het verslag van de 3e aktiewandeling van 26 november 2004 in de Ronde Venenl

Wandelroute naar het Alkmaarder Meer met klaphekje, aangelegd door het Recreatieschap, maar afgesloten door een bordje verboden toegang.