Nemoland Polska   „Z powrotem do Ziemi


Centrum Spotkań Wędrowców i Miłośników Przyrody
Góry Izerskie / Karkonosze - Dolny Śląsk - Polska

Nwigacja: Mapy Google, wpisz "Nemoland Polen” GPS: 50° 53.857', 15° 31.857. Wysokość: 520 pom

Ukrainian    Russian     en Français

Fundacja Nemo - Kopaniec-Międzylesie 5 - 58-512 Stara Kamienica - Polska email - www.nemoland.org


OFFER FOR VOLUNTEERSSTUDENTSSCOUTS

NEMO - FESTIWAL JUBILEUSZOWY
1998-2018: 20 LAT HOLANDII W POLSCE

 Witamy w Nemoland!
Zapraszamy do udziału w naszym projekcie społecznym, gdzie wspólnota, otoczenie i natura są źródłem inspiracji. Tutaj, kultywując ziemię i uczestnicząc w życiu lokalnej społeczności, możesz się nie tylko zre-kreować, ale i wy-kreować na nowo. Nemoland to agroturystyka z duszą!

Kto
W 1997 Holenderskie Towarzystwo Natury Nemo ufundowało Nemoland jako organizację non – profit, społeczną i autonomiczną strefę w gminie Stara Kamienica, gdzie można żyć i czerpać z darów, które szczodrze oferuje wieś i przyroda.

Gdzie

Nemoland, czyli „ziemia niczyja” znajduje się w sercu Europy, między Pragą, Dreznem i Wrocławiem, w Sudetach, w Polsce na Dolnym Śląsku. Ten skrawek ziemi ukryty jest między Górami Izerskimi, Karkonoszami i Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru. Z powodu swojej burzliwej historii ten przygraniczny kawałek ziemi w centrum Europy otrzymał nazwę „no man’s land”, czyli ziemia niczyja, gdzie czas zatrzymał się, abyśmy mogli odkryć zapomniane historie tego regionu. To piękne pogórze o unikalnej urodzie posiadające własny mikroklimat z szybko zmieniającymi się frontami pogodowymi i charakterystycznymi porami roku.

Dlaczego

„Powrót do ziemi”, czyli odświeżenie naszego pierwotnego związku z naturą: przechadzki i praca na łonie natury, nauka i refleksja nad prawdziwym znaczeniem ekologii, poznawanie historii i legend okolicy, zaznajamianie się z mieszkańcami i obyczajami polskiej wsi. Oto narzędzia odnajdywania energii i skarbów jakie daje ziemia, do wykreowania i poznania lepiej samego siebie, ale także ratowania przyrody, krajobrazu i lokalnej społeczności przed planami przedsiębiorców kopalnianych i innymi tego typu zagrożeniami.

Co

W Nemoland gościmy wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoimi możliwościami, talentami i wspólną pracą; dla których sam proces twórczy jest o wiele ważniejszy od efektu. W 2019 i 2020 Nemoland chce odżyć z nową wizją, nowym logo i nowym projektem pod nazwą „Back 2 earth”. Program jest skierowany do ludzi wszelkich narodowości, wyznań, mniejszości i wieku, tworząc most pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Nemoland zaprasza międzynarodowe organizacje pozarządowe, studentów, młodzież i niepełnosprawnych do udziału w projekcie.

 

Program „back2earth

- Aktywna ekofarma/gospodarstwo agroturystyczne – ogrodnictwo, ścinka drzew, hodowla zwierząt i wytwarzanie produktów z naturalnych surowców,

- budowanie szałasów,

- odkrywanie historycznego krajobrazu, restauracja ścieżek i mostów, rozwijanie sieci ścieżek spacerowych,

- wymiana edukacyjna z wiejskimi organizacjami i szkołami,

- organizacja festiwalu kultury w lokalnej wsi

- produkcja filmu na temat lokalnej historii i kultury

- warsztaty twórcze: rzeźba w drewnie, tkactwo,

- opowiadanie historii (storytelling i psychologia narracyjna)

- szkoła przetrwania i wyprawy w poszukiwaniu wizji życia (vision quest),

- „korzenie” – poszukiwanie nowych znaczeń

- budowa konstrukcji umożliwiającej poruszanie się między różnymi wymiarami

- dla dzieci: szkoła przetrwania, pływanie w strumieniu, budowanie szałasów, program opowiadania historii, wspinaczka

 

Oferujemy:

- 34 ha rozległego, naturalnego rezerwatu wokół Starej Kamienicy, absolutną ciszę i totalną ciemność nocą

- spacery i wędrówki po całej okolicy

- małą ekofarmę/gospodarstwo agroturystyczne z ogrodem warzywnym, sadem, łąkami i zwierzętami

- kwatery i miejsce do pracy w naturalnym środowisku (pole namiotowe, pomieszczenia sypialne, szałasy, małe mieszkalne przyczepy kampingowe, zaplecze sanitarne oraz kuchnię (dla grup i pojedynczych gości).

- obiekty: teatr, miejsca do palenia ognisk, pomieszczenia z kominkiem, studio tkackie, salę legend, bibliotekę, studio do yogi i medytacji, warsztat afrykański, warsztat do wyrabiania produktów ekologicznych i rękodzieła

- programy młodzieżowe dla wolontariuszy i stażystów

- projekty wymian dla grup kreatywnych, chórów, szkół i organizacji pozarządowych.

 

Nemoland poszukuje partnerów

Stowarzyszenie Nemo chce wzmocnić Nemoland Polska nawiązując współpracę z nowymi partnerami mającymi doświadczenie w zakresie:

- rozwoju agrarnego: ogrodnictwa, chowu zwierząt, produktów naturalnych

- edukacji – doradztwo i projekty „zrób to sam”

- rzemiosła i sztuki: instalacje, teatr, muzyka, film

- Eko/agro turystyki

- organizacji spektakli i festiwali

- wymian kulturowych

 

Więcej o Nemolandzie

Nemo powstało w 1988 roku w Holandii jako fundacja non-profit dla wędrowców. Krótko potem stało się organizacją zrzeszającą amatorów przyrody i aktywności związanych z tematyką ekologiczną. Fundacja jest finansowana przez osoby, które ją tworzą. Jest niezależna od rządów, firm czy organizacji pozarządowych. Ma dwie siedziby – Nemoland Westerpark w Amsterdamie i Nemoland Polska w Starej Kamienicy na Dolnym Śląsku. Dla administrowania polskim Nemolandem, w 1997 roku Nemo ufundowało osobną, polską organizację: Fundacja Nemo.

- Od 1997 Nemo sprowadziło ponad 3100 obcokrajowców do Starej Kamienicy, aby mogli oni poznać i posmakować życia w polskiej wiosce i budować Nemoland

- Ponad 100 studentów szkół wyższych i uniwersytetów z Holandii odbyło tu staże i mogło poszerzyć swoją wiedzę w dziedzinie ekologii

- W 2003 roku Nemo otrzymało subwencję od holenderskiego rządu na wsparcie lokalnych organizacji i wzmocnienie lokalnej kultury

- Dwanaście razy podczas swego istnienia Nemo zorganizowało „Dzień Holenderski” w Starej Kamienicy, aby wzmocnić Holendersko-Polską wymianę kulturową

- Od 2009 roku Nemo zorganizowało trzy artystyczne festiwale w Jeleniej Górze, które były wydarzeniami kulturowymi o tematyce międzynarodowej.

W międzyczasie Nemo gromadziło historie i legendy niegdysiejszych niemieckich i czeskich, oraz obecnych, polskich mieszkańców, ponieważ te ustne opowieści przemawiają do nas znacznie bardziej, niż oficjalna historia. Szczególnie rejon Starej Kamienicy jest dla nas księgą nieznanych i fascynujących legend. Mamy tu wyjątkową możliwość aktywnie wypoczywając, odkrywać i czerpać nauki z tych opowieści.

 Dla personelu Nemolandu, ich „polska przygoda” w Starej Kamienicy była długim i pełnym wyzwań, czasem prób i błędów. Włożyli dużo pracy w naukę języka polskiego, historii, zwyczajów, nawet gotowania. W 2003 roku Nemolandowi zagroziło całkowite unicestwienie. Firma kopalnia Pol Skal zaplanowała nową kopalnię w Małej Kamienicy koło Nemo. Tam, gdzie przedsiębiorstwo widziało tylko zysk finansowy, żyjący i pracujący tu obcokrajowcy, a więc i outsiderzy, poprzez swoją zewnętrzną perspektywę dostrzegli coś całkiem innego: „otwartą kopalnię”, nie kamieni, lecz bogactwa opowieści i legend z życia polskiej wioski i jej licznych gości. Po 20 latach pobytu w tej metaforycznej kopalni pracownicy Nemo chcą pokazać światu swoje skarby! Nemoland w 2017 roku zostanie otwarty z nowym konceptem, nowym logo i projektem. Nemo zaprasza grupy, instytucje, organizacje pozarządowe i gości indywidualnych. Oferujemy jasną strukturę w ramach Polskiej Fundacji Nemo, gdzie istnieje wiele możliwości tworzenia wspólnych projektów i przedsięwzięć. Grupami docelowymi są lokalne organizacje i mieszkańcy, młodzież międzynarodowa, studenci, niepełnosprawni, uchodźcy, wolontariusze, aktywne turystycznie rodziny i artyści.

Region
Okolica Nemolandu, w przeciwieństwie do Karkonoszy, otrzymuje niewiele uwagi ze strony turystów i historyków, choć są tutaj ślady najstarszych warsztatów szklarskich, pogańskie miejsca kultu, najpiękniejsze domy przysłupowe tkaczy i wiele pomników przyrody. Występuje tu swoisty konglomerat natury, kultury i pejzażu wielkiej urody. Specjalnością regionu są ślady wczesnego rolnictwa (np. kamienne mury otaczające pola, tarasy, kamienie milowe, dróżki i ścieżki, z reguły nadal w dobrym stanie). Bogactwo przyrody jest tu wyjątkowe. Rośliny, których nie spotyka się już w Europie Zachodniej tutaj nadal można podziwiać. Niegdyś ten teren był jednym wielkim parkiem krajobrazowym zwanym „Toskanią Europy Środkowej”. Po ostatniej wojnie ten rejon nazwano straconą ziemią, ponieważ zarówno dotychczasowi mieszkańcy, jak i nowoprzybyli przesiedleńcy musieli pozostawić swoje domy i ziemię, zaś dotychczasowe nazwy, historie, pomniki uległy zapomnieniu. Jak wiele innych regionów granicznych w Europie, teren ten jest narażony na niebezpieczne pomysły firm które chciałyby zdewastować tutaj wszystko, aby utworzyć kolejną kopalnię, lub rozwinąć już istniejącą. Protesty przeciwko planowanej kopalni lepiej ukształtowały solidarną wspólnotę okolicznych rolników, jak również pozwoliły im dostrzec i docenić kulturowy i przyrodniczy kapitał tego regionu. Rezultatem są wszelkiego rodzaju inicjatywy ochrony przyrody i historycznego krajobrazu tej okolicy.

Filozofia 

Głównym celem Nemo jest, aby uczestnicy, wolontariusze i goście wnieśli coś od siebie do projektu Nemoland. Zachęcamy, aby każdy przybysz stał się bardziej współtwórcą niż konsumentem. Chcemy umożliwić kreatywną wymianę, gdzie poprzez aktywne współtworzenie Nemolandu, oraz odkrywanie tajemnic Polskiej wsi i promowanie zrównoważonego rozwoju regionu, każdy może odnaleźć tutaj cząstkę siebie, a może nawet stworzyć siebie na nowo.

 

Filozofia Nemo nie opiera się na żadnej ideologii religijnej, politycznej ani duchowej. Nemo oznacza „nikt” i jest filozofią dającą drogę do wolności od ideologii. Wola „bycia kimś”, bycia rządzonym przez nadmierne „ego” może być przyczyną wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Powrót do ziemi, przechadzki, praca w otoczeniu przyrody, życie z tego, co oferuje wieś, dzielenie się opowieściami, walka z zagrożeniami dla natury i lokalnej społeczności, to wszystko pozwala odrzucić „ego” i zjednoczyć się z naturą.

 

> TU:  OPOWIEŚĆ O DUCHU GÓR LICZYRZEPIE I O WIEDŹMIE ADZE
         *   PRZEŻYJ PODANIA I LEGENDY GÓR IZERSKICH !
         *   KRAM Z OPOWIEŚCIAMI Z GÓRY WIEDŹM

   
      SKĄD SIĘ BIORĄ OPOWIEŚCI ?
> TU:  MAPA
>
TU: Nie damy się zasypać kopalni w Małej Kamienicy!